+ 48 578 666 344

ul. Sienkiewicza 85/87 lok. 8,
90-057 Łódź

PL EN

O nas

Doradztwo

Działalność doradcza ukierunkowana na wspieranie podmiotów sektora farmaceutycznego i spożywczego.

W oparciu o aktualne przepisy prawne UE i krajowe oraz wytyczne organów kontroli oferujemy kompleksowe rozwiązania i wsparcie od pomysłu na produkt w kategorii suplement diety, wyrób medyczny lub kosmetyk, poprzez jego kwalifikację, notyfikację, produkcję aż do opracowania materiałów reklamowych. Nasz doświadczony i wykwalifikowany zespół pomoże Państwu opracować i przekazać praktyczne zalecenia i wskazówki.

Kwalifikacja produktu

Analiza pod kątem zgodności z przepisami polskimi, europejskimi i aktualnymi wytycznymi:
- skład jakościowo-ilościowy,
- forma,
- przeznaczenie stosowania.Oznakowanie produktu

Opracowanie treści etykiety, ulotki informacyjnej lub materiałów reklamowych produktu.

Weryfikacja przygotowanych informacji, reklam.

Opracowanie treści oświadczeń zdrowotnych i żywieniowych oraz tzw. nieswoistych korzyści dla produktu lub składnika.

Opracowanie zestawień dowodów naukowych uzasadniających zastosowane oświadczenia zdrowotnych.

Wprowadzenie do obrotu produktu

Ustalenie statusu składnika żywności w UE.

Dokonanie notyfikacji nowego produktu w Polsce.

Wsparcie w postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym przez organy kontroli

Badania laboratoryjne produktu

Wsparcie w przygotowaniu badań laboratoryjnych produktu pod kątem parametrów kluczowych dla jego bezpieczeństwa i jakości.